Εγγραφές

Εγγραφές στην Ακαδημία Σκι

Παρακαλούμε, να συμπληρώσετε τις παρακάτω φόρμες και να τις στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Snowport info@snowport.gr, υπόψη της Υπεύθυνης της Ακαδημίας Σκι Σοφίας Κομπού, με τα πλήρη στοιχεία σας προκειμένου να μας διευκολύνετε στην ολοκλήρωση του μητρώου των συμμετεχόντων για το έτος 2018-2019. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή των στοιχείων σας, για να είναι δυνατή η επικοινωνία μας, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.